Logopedie van Logopdiepraktijk Veerman

Wat is logopedie?
Logopedie is afgeleid van de Griekse woorden logos (taal, woord) en paideuo (opvoeden, ontwikkelen). Men leert praten door te horen, te zien en te doen. Door te praten ontstaat contact met de medemens. Praten gaat niet altijd vanzelf. Verschillende oorzaken kunnen de spraak- taalontwikkeling belemmeren. Logopedie is erop gericht het communiceren te optimaliseren.

Waarom naar een logopedist?
Een logopedist biedt hulp bij stoornissen op het gebied van eten en drinken, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, spraak, taal en gehoor. Deze hulp bestaat uit het gedetailleerd in kaart brengen van de klacht en het behandelen van de stoornis, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de omgeving. Eet- en drinkproblemen dienen tijdig onderkend te worden, voordat er aversie tegen eten en drinken ontstaat. Bij tijdige interventie kan het probleem vaak met een paar tips verholpen worden. De diagnose van een spraak- taalontwikkelingsstoornis dient op jonge leeftijd te worden gesteld, zodat tijdig de juiste interventie of behandeling kan worden ingezet om grotere achterstanden te voorkomen.

Contact