Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen is een specialisatie binnen de logopedie en valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint.

In de loop van het eerste levensjaar leren kinderen te drinken en allerlei verschillende soorten voedsel te eten. Dit gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat het kind niet goed kan eten en/of drinken door een medisch probleem. Ook kan het zijn dat hij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen. Een preverbaal logopedist begeleidt en adviseert hierbij en behandelt indien nodig.

VOOR WELKE KINDEREN
Preverbale logopedie is bestemd voor baby's en jonge kinderen tot een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar, die moeite hebben met:

  • Drinken uit de borst
  • Drinken uit de fles
  • Eten van de lepel
  • Kauwen
  • Slikken
  • Drinken uit de beker
  • Controle van het speeksel (overmatig kwijlen)

Het kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind hierdoor een periode afhankelijk is van sondevoeding.
De logopedist participeert bij het afbouwen van de sondevoeding.

We spreken hier over baby's en veelal jonge kinderen. Toch komt het soms ook voor dat oudere kinderen begeleiding krijgen van een preverbaal logopedist in verband met eet- en drinkproblemen.

ONDERZOEK EN BEHANDELING
Voordat een behandeling start, spreekt de preverbaal logopedist uitvoerig met de ouder(s)/ verzorger(s) over het probleem en de hulpvraag. Vervolgens wordt gekeken naar de spierkracht en het gevoel in en rond de mond van het kind. Daarna zal zij het eten en drinken observeren. Op basis van de verkregen informatie wordt samen met de ouder(s)/ verzorger(s) beslist of behandeling gestart wordt en zo ja, in welke vorm.

Behandeling en begeleiding:

- is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
- bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding aan de directe omgeving
- bestaat uit het direct behandelen van het kind
- is individueel gericht en duurt 30-60 minuten per sessie
- kan thuis of in de praktijk plaatsvinden

Het uiteindelijke doel is dat het kind veilig en voldoende eet en drinkt. Indien nodig werkt de logopedist samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het kind zoals bijvoorbeeld een kinderarts en/of een diëtist.

VERWIJZING
Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Op de verwijzing moet dan expliciet vermeld worden dat het gaat om een verwijzing preverbale logopedie aan huis. Indien dit niet op de verwijzing staat, kan er niet aan huis worden behandeld. De huisarts of specialist wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de bevindingen en het verloop van de behandeling.

VERGOEDING
Preverbale logopedie (aan huis) valt binnen het basispakket van de ziektenkostenverzekering en wordt volledig vergoed, mits voldaan wordt aan de juiste informatie op de verwijzing.

MEER INFORMATIE
www.prelogopedie.nl
www.nvlf.nl | Leden in NVLF register
www.logopedie.nl | Publieksinformatie | Slikken

Contact